تقویم همایش

 

تاریخ های مهم همایش:

 

مهلت ارسال چکیده به همراه اصل مقالات :  تا 15 اسفند 1393 تمدید شد.

 

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات (15 اسفند 1393)

 

تقویم مسابقه های طراحی شهری و عکس:

 

آخرین مهلت ارسال آثار تا (20 فروردین 1394)

زمان برگزاری همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری(9 و 10 اردیبهشت 1394)