درباره همایش

درباره همایش

بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بخش قابل توجهی از سطح منطقه کاشان و سایر شهرهای کشور را تشکیل می‌دهند. این بافت‌ها از یک سو، از طیف گستردة مشکلات کالبدی، عملکردی، ترافیکی و زیست‌ محیطی رنج می‌برند و از سوی دیگر مهم‌ترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت، تأمین فضاهای باز خدماتی و نیز بهبود زیست ‌محیطی محسوب می‌شوند.

بافت فرسوده علیرغم انسجام محله‌ای و بافت اجتماعی قوی نیز بواسطه موقعیت شهری خود در میان سایر پهنه‌های شهری، از مشکلاتی فراتر از نحوه ساخت ‌و ساز و مسایل رنج می‌برند. از این رو دخالت در این بافت‌ها صرفاً نمی‌بایست از نوع اقدامات کالبدی باشد. فرسودگی بافت که نتیجه فرسایش کالبدیاقتصادی است به مرور موجب تضعیف امکان استفاده مناسب و کارا از زمین می‌شود، سبب هدر رفتن زمین در بخش‌های توانمند شهر ـ محدوده‌های مرکزی و بافت قدیمی ـ می‌شود. فضاهای خالی و بافت‌های فرسوده در دل شهرها در حالی رها شده‌اند که گسترش کالبدی شهر هر روز معضلی جدید بر مسائل و مشکلات موجود می‌افزاید.

از سوی دیگر آنچه برخورد با بافت‌های فرسوده را در کشور ما در تنگنا قرار می‌دهد، عدم تمایز صحیح بین بافت تاریخی و بافت فرسوده است که گاهی شیوه برخورد را به سمت حفاظت مطلق و دیدگاه موزه‌ای کشانده، دست و پای دست‌اندرکاران و طراحان را می‌بندد. در بسیاری از هسته‌های قدیمی، آنچه دارای ارزش است نه کالبد موجود و بناها و ساخت شهرهای آن بلکه گذرها، مراکز محله‌ای، روابط اجتماعی میان ساکنین، یادمان‌ها و نشان‌های بافت است که دارای ارزش اجتماعی و فرهنگی است.

از این رو دخالت در این بافت‌ها صرفاً نمی‌بایست از نوع اقدامات کالبدی، اصطلاحاً بازسازی از نوع تخریب و دوباره ساختن باشد. در بسیاری از عرصه‌ها بهسازی بافت و اقدام خود مشارکتی با مردم ساکن در آن شیوة بسیار مطلوب و پایداری را ارائه می‌دهد که می‌تواند در طول دورة‌ کوتاه‌مدت صورت پذیرد و رفاه شهروندی را در بافت توانمند سازد.

بدین ترتیب در جهان معاصر، حل مسائل شهری جز با شناختن نیازها، خواسته ها و نگرش های شهروندان امکان پذیر نیست و شناخت مسائل، جز با پژوهش میسر نیست و پژوهش های اجتماعی می توانند مورد استفاده سیاست های برنامه ریزی اجتماعی، مسکن، تعلیم و تربیت،‌ بهداشت و... قرار گیرد. آگاهی از نیازها و مسائل مردم و بررسی نگرش آن ها در میزان نقشی که می توانند در رفع مشکلات شهری داشته باشند، زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط منطقی و صحیح بین نهاد خدمت رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم ساخته و اعتماد میان شهروندان و مدیریت شهری برقرار می شود. مشارکت شهروندان در طرح های نوسازی شهری می تواند در تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، ‌افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیب ها و تنش های ناشی از زندگی شهری و رضایت شهروندان موثر باشد

هزینه شرکت در همایش

هزینه های شرکت به سه گروه تقسیم شده است که در زمان  ارسال مقاله کامل  باید پرداخت گردد که زمان آن در صفحه اصلی وبسایت همایش اعلام خواهد شد.  

دانشجویی  :            750000  ریال

اعضای هیئت علمی:  1250000 ریال                                      

سایرین:                   1750000 ریال


حضور بدون ارائه مقاله: 2000000 ریال
                                        

تبصره:
در زمان ارسال چکیده مقاله هزینه ای دریافت نمی گردد.
در صورت تمایل به ارسال بیش از یک مقاله، هزینه مقاله دوم به بعد  : با 50 تخفیف
مقالات منتخب در هر بخش نیز از پرداخت هزینه شرکت در همایش معاف خواهند شد.